دولت و تشکل‌های صنفی و سیاسی / کامبیز نوروزی ، حقوق‌دان

آن مقدار از برنامه‌های آقای رئیس‌جمهور که روز سه‌شنبه، به‌عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم از تریبون مجلس قرائت شد، مثلا در

...

انتقام‌جوییِ‌کینه‌توزانه «یا» جهش به‌سَمت حذف‌کاملِ‌مردمسالاری؟! / حمیدکاری

ترکیب غیرمردمیِ اعضای بدسابقهٔ «جدیدِ» مجمع‌تشخیص آنچنان انزجارعمومی رابرانگیخت که دیگرابعادِ این حُکم، کمترموردتوجه واقع شد. هیچ‌تردیدی وجودنداردکه اکثریت‌جامعه ازحضورنااهلان

...