با کسب اکثریت آرای اعضای منتخب شورای شهر؛ محمد علی نجفی شهردار تهران شد

رویداد۲۴- محمد علی نجفی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای پنجم به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
در جلسه امروز شورای پنجم، انتخاب شهردار تهران در دستور کار اعضای این شورا قرار گرفت که در نهایت محمد علی نجفی با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.