شهروند خبرنگار آهاد

سایت آهاد آمادگی دارد اخبار و گزارشهای شما در قالب متن، عکس، ویدیو و برخی اسناد را که عموما توسط رسانه های داخل کشور بازتاب داده نمی شوند جهت تنویر افکار عمومی و مقابله با سانسور و فیلترینگ منتشر نماید. لذا می توانید تمامی موارد فوق را جهت انتشار ارسال نمایید.

همچنین می توانید، مقالات و یادداشتهای تحلیلی مبتنی بر پیش بینی وضعیت آینده در حوزه های مختلف اعم از سیاسی و غیر سیاسی، و مطالب خاص دیگری که در دسترس شماست را به عنوان خبرنگار افتخاری نگام با محفوظ ماندن نام و هویت به آدرس ایمیل :
[email protected]
ارسال نمایید.
بدون شک سایت آهاد ، نام و هویت شما را هنگام انعکاس اخبار محفوظ نگاه می دارد. تلاش ما ایجاد بستری مناسب برای جریان آزاد اطلاع رسانی است و امیدواریم در این راه شما نیز ما را یاری دهید