فیلم جدید ملیسا لئو « غیر قابل عشق ورزیدن» چیزی بیشتر از سکس را در بر می گیرد

انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا (آهاد) _ ملیسا لئو که در دانشگاه کلمبیا با سوزی یونسی – فیلم ساز ایرانی الاصل سینما آشنا می شود می گوید که با سوزی در آن زمان در یک دانشکده بودیم و پروژه های مشترکی را اجرا می کردیم

 هر چند سوزی این پروزه ها را کنار گذاشت و به فیلم سازی روی آورد.  داستان پیشنهادی او برای ساختن فیلم به من ، یک داستان حقیقی و داستان یک زن واقعی بود. یک داستان خصوصی از عشق، سکس و اعتیاد. داستان زنی از که  قعر به صدر می آید. نقش اول فیلم را  Charlene deGuzman بازی می کند فیلم در کالیفرنیا ساخته شده و این فیلم این هفته اکران می شود.