یادداشت : خفت گیری در استخر / حسن مقیمی

 

 

سردار قاسمی گفته : اگر ما دستمان به حسن روحانی و وزرایش نرسد خدایمان لب استخر خفت گیری می کند.

ظاهرا برادران سردار و گاها عمامه به سرمان آنچه از خدایشان تصور دارند همان خدایی است که سرداران داعشی تصور دارند.

لازم دانستم در اینجا به سردار خان قاسمی که گویی مواد روان‌گردان بر او و حواس او چیره گشته یادآوری کنم که استخری که

شما از آن یاد می کنید ، خدایش قطعا هوشیار است که دوربین های استخر ش را خاموش کند.

اگر امید دارید که بزرگانمان را در خلوت بکشید ما هم امید داریم که شما را به راه راست هدایت کنیم…..

آخر برادر همیشه در صحنه ی من چرا اینقدر موش میدوانی…..

حداقل برو استخر یه آب تنی بکن البته با دوربین های روشن….

ما در قاتل بودن شما شکی نداریم….

فقط به هوش باش که مایوی خود را به پا کنی در استخر.

زیرا ما هم به همان خدا اعتقاد داریم.

فقط خدای ما دوربین هایش را روشن نگه می دارد تا همه چیز را در تاریخ ثبت کند.

زیرآبی رفتن دیگر در حد و اندازه شما نیست .

شما غواصی ماهر شده ای که همیشه می تواند در زیر آب بلولد و پری های دریایی را شکار کند.

اما با این ترسی که شما از استخر دارید بعید می دانم به خودتان هم اعتماد کنید که تنهایی به استخر بروید .

ولی برادر جان نترس ما حرفمان را در زمین بازی می زنیم نه در زیر آب….

پس با خیال راحت به استخرت برو و منقل و وافورت را بهمراه خود ببر و نظاره گر باش ببین خدای تو چگونه بزرگان مملکت را با

دوربین های خاموش به زیر آب می برد.

فعلا شما با مایوی گلدار خود درحال موج سواری هستی فقط مراقب باش در همان عمق یک متری استخر حرف بزنی …..

برادر جان سر آیت الله هاشمی را زیر آب کردید.

سر حسن روحانی را هم بزودی زیر آب خواهید کرد.

اما ما دلمان روشن است که تو و امثال تو را بزودی پس از جولان دادن در بلندی های جولان در حال فرار ببینیم

فقط آن روز دوربین ها روشن است پس مایوی گلدارت را فراموش نکن…..

 

 

منبع : نگام ؛ ناگفته های ایران ما