یادداشت : زنان سرزمینی که بازیچه ای شده اند در دست مردانش / حسن مقیمی

 

 

حجاب در جامعه ی ما تبدیل به معظلی گشته است که حل آن را اصلاحاتی می خواهد اساسی.

اصلاحاتی که مرد میدان می خواهد برای حل آن.

فعلا تا دلتان بخواهد زن میدان داریم.

زنانی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند.

اعتراضِ خود را به گوش و چشم دنیا رساندند.

اکنون نوبت به مرد میدان است که مردانه وارد گود شود.

قانون و متمم و تبصره بیاورد و فریاد بزند درمجلس و سینه چاک دهد برای گرفتن حق زنان ایرانی.

حقی که اگه محق شود دیگر شاهد این دودستگی های روزافزون و خطرناک نخواهیم بود.

جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری هم باقی خواهد ماند اگر تا دیر نشده دست به کار شوید و اصلاحاتی اساسی را آغاز کنید.

رضا شاه پهلوی در زمان خود کشف حجاب را در دستور کار خود قرار داد.

کشف حجابی که برای رسیدن به ایران نوین شاید نیاز بود اما با اصلاحات بعد باعث شد حجاب ، اختیاری گردد و زن و مرد و با حجاب و بی حجاب در کنار یکدیگر بدون هیچ حب و بغضی زندگی کنند.

حجاب اجباری دیگر جوابگوی حفظ قدرت نیست.

دنیا دیگر برای همه قابل مشاهده است.

عصر ارتباطات است و اینترنت و ماهواره مردم را به هم وصل کرده است.

دیگر رنگ پوست و نوع پوشش و دین و مذهب و جغرافیا ،ملاک سنجش نیست.

اکنون تنها فاصله انسان ها خطوط مرزی آنها است.

اما اگر این مرز در داخل کشور خود ، توسط حاکمان خود ایجاد گردد قطع به یقین نابودی در انتظارشان خواهد بود.

دریغ و صد افسوس که دیکتاتورها در تمامی قرون و اعصار ، تنها چمباتمه زدن خود بر کرسی قدرت را می خواهند.

برای حفظ کرسی خود حاضر هستند جان و مال و آزادی میلیون ها انسان را فدای خواسته ی خود کنند.

با وجودی که در خلوت خود اذعان دارند که ظلمی گزاف را عرضه کرده اند.

هر جا سخن از اجبار به میان آید قطعا دلزدگی را به دنبال خواهد داشت.

حال کشف حجاب باشد یا حجاب اجباری….

افراط و تفریط در هر جامعه ای یعنی مرگ آن جامعه و پایان خط حاکمیت.

تعدی به حقوق زنان در کشورم ایران تبدیل به عاملی برای بقای دیکتاتوری گشته است.

زنان سرزمینی که بازیچه ای شده اند در دست مردانش…..

 

 

منبع : نگام ؛ ناگفته های ایران ما