سایت خبری آهاد به جامعه رسانه ای پیوست

آهاد – سایت خبری آهاد به جامعه رسانه ای پیوست.

آهاد مخفف انجمن همسبتگی همه ایرانیان دنیا می باشد که سایت مربوط به آن تاکنون بیشتر به انعکاس اخبار ایرانیان موفق دنیا و ایرانیان خارج کشور می پرداخت اما با تغییر رویکرد هم اکنون به عنوان یک سایت مرجع گلچینی از مهم ترین اخبار دیگر رسانه ها را انعکاس خواهد داد و این نکته می تواند برای مخاطبانی که بیشتر به دنبال اهم اخبار روز کشور و جهان هستند حائز اهمیت بوده و از این پس می توانند با دنبال کردن اخبار این سایت منتخبی از بهترین اخبار روز را در این سایت بیابند.

این سایت با این آدرس از این پس در دسترس مخاطبان خواهد بود :

http://ahaad.org/

سایت آهاد در پوشش اخبار ، مقالات ، گفتگوها ، تصاویر و کاریکاتورهای منتخب تلاش منعکس کننده دیدگاه های مختلف بوده و تنها اخبار مربوط به یک جریان خاص را پوشش نخواهد داد.

این سایت ، انجمن همبستگی ایرانیان دنیا ( آهاد ) را این گونه معرفی کرده است : انجمن همبستگی همه ی ایرانیان دنیا ( آهاد ) یک سازمان غیردولتی است که به منظور ایجاد اتحاد و همبستگی میان ایرانیان در سراسر دنیا فارغ از قومیت، زبان و دیدگاه سیاسی و مذهبی آنان تشکیل شده است. این انجمن دارای هویت کاملاً مستقل بوده و به هیچ جریان فکری، سیاسی، مذهبی و… خاص و هیچ دولتی وابستگی ندارد محل ثبت این انجمن غیر دولتی ترکیه بوده و اساسنامه آن بر اساس قوانین و مقررات سازمان های غیردولتی این کشور تنظیم گردیده است. فعالیت های این انجمن به صورت بین المللی بوده و می تواند در تمامی کشورهای دنیا نمایندگی و دفتر داشته باشد