گفتگوی تلویزیون نگام با تحلیل گران سیاسی اجتماعی طی روزهای دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت ۱۸ به وقت ایران

آهاد _ از هفته آینده طی  روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه هر هفته با برنامه هایی تحت عنوان تحلیل روز تلویزیون نگام گفتگوهایی با تحلیل گران سیاسی اجتماعی انجام خواهد داد.

این گفتگوها ساعت ۱۸ به وقت ایران از تلویزیون نگام و تلویزیون آهاد پخش خواهد شد.

لازم به ذکر است در اولین هفته از این گونه برنامه ها تلویزیون نگام به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری با حسین علیزاده ، علی اصغر رمضان پور ، مهدی خزعلی و سید احمد شمس پیرامون مسائل مربوط به این موضوع به گفتگو پرداخت.