حسین مرعشی: بخشی از دولت بجای فراکسیون امید جریان مقابل را تقویت کردند/ مسئولیت را متوجه واعظی می‌دانم

ایلنا _عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه بخشی از دولت بجای تقویت فراکسیون امید جریان مقابل را تقویت کردند، گفت: آقای واعظی علاقه مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد. و این جریان سوم، عملا جریانی نمی‌شود جز اینکه در ایٔتلاف با اصولگرایان قرار مى گیرد و امید را تضعیف مى کند.

به گزارش ایلنا، کانال تلگرامی سید حسین مرعشى تحلیلی از عملکرد فراکسیون امید در انتخاب هیات رییسه مجلس شوراى اسلامى که دو کرسى را از دست دادند، ارائه کرده که به این شرح است:

فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل کرد. اشــکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، به جای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند جریان مقابل را تقویت کردند.

مشخصا من این مسیٔولیت را متوجه آقای واعظی می‌دانم. آقای واعظی علاقه مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد. و این جریان سوم، عملا جریانی نمی‌شود جز اینکه در ایٔتلاف با اصولگرایان قرار مى گیرد و امید را تضعیف مى کند.

این اشــتباه سیاسی بخشــی از دولت با محوریت آقای واعظی بود که بخشی از بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان مستقلین جدا کرد و هدیه کرد به اصولگرایان.

در بخش منشی‌ها، ریشه مشکل برمی‌گردد به یک سال تلاش دوستانی تحت عنوان مستقلین که به هیچ وجه مستقل نیستند. آنها متحدان بی قید و شرط اصولگرایان هســتند و تحت عنوان مستقلین، توانستند بخشــی از بدنه فراکسیون امید را جدا کنند.