اطلاعات جامع در مورد آوسبیلدونگ در آلمان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ اطلاعات جامع در مورد آوسبیلدونگ در آلمان را در قالب ۲ ویدیو برای شما آماده کرده ایم که بزودی در قالب نوشته هم به این مطلب اضافه خواهد شد.

فهرست مطالب مطرح شده در ویدیوها :

۱.تعریف آوسبیلدونگ و انواع آوسبیلدونگ:

 1. Schuliche Ausbildung
 2. Duale Ausbildung

۲.اطلاعات اولیه در مورد آوسبیلدنگ :

 1.  الف:کلیه رشته های آوسبیلدونگ
 2. ب: درآمد آنها حین یادگیری
 3. ج: طول دوره

۳. تامین هزینه های زندگی حین آوسبیلدونگ

 1. الف: باب (Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB
 2. ب : بافوگ  BAföG
 مطلب مرتبط: پنج آوسبیلدونگ پرتقاضا و موردنیاز در آلمان

۴.پیش نیازهای آوسبیلدونگ

 1. زبان
 2. سن
 3. مدرک
 4. تست ورودی
 5. متفرقه

۵.از کی دنبال آوسبیلدونگ باشیم

۶.از کجا آوسبیلدونگ پیدا کنیم

 1. ازطریق پراکتیکوم
 2. جشنواره های آوسبیلدونگ
 3. موسسات غیرانتفاعی یا دولتی
 4. اینترنت

اطلاعات جامع در مورد آوسبیلدونگ در آلمان – بخش اول

اطلاعات جامع در مورد آوسبیلدونگ در آلمان – بخش دوم