سوالات آزمون تابعیت آلمان با ترجمه فارسی

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ یکی از شرایط گرفتن شهروندی آلمان امتحان تابعیت آلمان Einbürgerungstest است که اصل آزمون شامل ۳۳ سوال خواهد بود که متقاضی شهروندی آلمان بایستی حداقل ۱۷ سوال آنرا درست پاسخ دهد. مدت زمان آزمون ۶۰۰ دقیقه است و در آخر گواهی قبولی در آزمون شهروندی آلمان به متقاضی تعلق می گیرد که می تواند برای پروسه دریافت تابعیت آلمان از آن استفاده نماید. در صورتیکه در آزمون موفق نشوید شما اجازه دارید آنرا دوباره انجام دهید. هدف از آزمون Einbürgerungstest سنجش میزان آشنایی متقاضی تابعیت آلمان با مظاهر فرهنگی, سوابق تاریخی, اقتصاد و قوانین مدنی آلمان است. هزینه این آزمون درصورتیکه بصورت مستقل اقدام کنید ۲۵ یورو است.

برای آمادگی آزمون تابعیت آلمان مجموعه ۳۰۰ سوال عمومی برای کل آلمان و ۱۰ سوال ویژه هر ایالت درنظرگرفته شده است که آزمون ۳۰ سوالی فقط از این سوالات انتخاب می شوند. در اینجا کتابچه ۳۰۰۰ سوال عمومی با ترجمه فارسی را براتون گذاشتیم که به همت خانم افسانه علی یزدانی و تایید مترجم رسمی آقای جهانگیر طیفوری انجام گرفته است که می توانید در زیر دانلود کنید. سوالات امتحان اقامت آلمان