دستگیری ۴۴ مهاجر غیرقانونی در استان چناق‌قلعه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای ژاندارمری کشور در استان چناق‌قلعه ۴۴ سوری، افغانستان و اریتره که قصد سفر غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان داشتند را دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چناق‌قلعه، پس از دریافت گزارشی مبنی بر حضور چندین تبعه خارجی در یک ساختمان متروک واقع در روستای بادَملی این شهرستان عملیاتی را ترتیب داده و ۴۴ تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان داشتند را دستگیر کردند.

افراد مذکور که در میان آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خورند، اتباع کشورهای سوریه، افغانستان و اریتره هستند.

آنها پس تشخیص هویت و طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شدند.