چند ساعت پیش یک پناهجوی ایرانی ۵۰ ساله در کمپ زیست (هلند) اقدام به خودکشی کرد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _اقدام به خودکشی پناهجویان و چگونگی گزارش نویسی

چند ساعت پیش یک پناهجوی ایرانی در کمپ زیست اقدام به خودکشی کرد. این آقا که تقریبا ۵۰ سال سن دارد به بیمارستان اوترخت منتقل شد.

در صورتیکه اطلاعات دقیق در باره این مسئله بدستم برسد و خانواده اش اجازه ده حتما بطور دقیق در اطلاعیه خبری ماجرا را می نویسم.

در غیراینصورت تنها برای اطلاع عموم و یادگیری از تجارب موجود با رعایت کامل حریم خصوصی ایشان در سطحی کلی به مسئله خودکشی پناهجویان می پردازم.

گزارش نویسی:

یک نکته مهم برای تمامی پناهجویانی که می خواهند گزارش اینگونه اخبار را به نویسند یا به سازمانی منتقل کنند…

در هلند می گویند باید در پاراگراف اول به پنچ سئوالی که در زبان انگلیس با حرف دبلیو شروع می شود، جواب بدهید وگرنه اطلاعیه خبری شما خوانده نمی شود!… این پنچ سئوال عبارتند از:

«وات» یعنی چه چیزی اتفاق افتاده است.

«ون» یعنی کی اتفاق افتاده است.

«وای» یعنی چرایی قضیه باید توضیح داده شود.

«ور» یعنی در کجا اتفاق افتاده است.

«هو» یعنی چگونه اتفاق افتاده است.

بعد از اینکه جواب این سئوالها در یک پاراگراف داده شد. باید بتوانید بادقت هرچه بیشتر تاریخ تولد و اسم و فامیل و وضعیت خانوادگی و سایر مشخصات مهم طرف را بیان کنید.

ازجمله اینکه چنین فردی کی به هلند آمده، کی پرونده بسته شده، اسم و شماره تلفن وکیل او چیست، چه عواملی در اقدام به خودکشی نقش داشته؟

وضعیت ویژه کمپ چگونه بوده، رفتار مسئولین کمپ با پناهجویان، تضاد و درگیریهای بین پناهجویان، تضاد خانوادگی، … و خیلی نکات مهم دیگر که به موارد مشخص ربط دارد…

کیفیت خبر و دقت گزارش و اسناد ارائه شده بینهایت مهم هستند تا خبرگذاریهای سراسری بتوانند چنین خبری را منتشر کنند!