دستگیری ۴۲ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ نیروهای ژاندارمری ترکیه ۴۲ تبعه افغانستان، پاکستان و سوریه که در دو گروه مجزا قصد عبور غیرقانونی به اروپا را داشتند٬ در استان ادیرنه شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد پس از پایان مراحل اداری به مرکز مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.

عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت جدی ادامه دارد.