وزیر کار ایران: برای ۹ میلیون دهه شصتی باید کار ایجاد کنیم

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت که ۹ میلیون دهه شصتی داریم که باید در دهه هشتاد سرکار می‌رفتند که نتوانستند لذا باید برای آنها کار ایجاد شود.

علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز طی سخنانی در شورای اشتغال استان خراسان‌جنوبی این کشور گفت: ۹ میلیون دهه شصتی داریم که باید در دهه هشتاد سرکار می‌رفتند که نتوانستند لذا باید برای آنها کار ایجاد کنیم.

وی افزود: «سیاه نمایی از عدم توانایی ها باعث کاهش انگیزه در نسل جوان است و باید امید را ایجاد کنیم. در حال حاضر زمینه‌هایی که برای خراسان جنوبی دیده شده که در آن هدف توزیع پول نیست بلکه توسعه و اشتغال در استان است».

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: «در حال حاضر با تحولات عظیم اجتماعی و تغییر سبک زندگی روبرو هستیم که باید برای نهاد خانواده فکر کنیم. سیاست‌های غلط طی شده و فشار بر کشور و کمبود آب از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم».

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران همچنین یادآور شد: با سالمندی در آینده مواجه هستیم که نباید بگذاریم با فقر و معلولیت همراه شود. باید سخت کوش تر از گذشته کار کنیم و سخت کوشی و عقلانیت دو عنصر هستند که بیشتر از گذشته به آن نیاز داریم.