برگزاری دوره های آموزش اضطراری برای کودکان سوری

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دوره های آموزش واکنش در شرایط اضطراری برای کودکان پناهجوی سوری ۷ الی ۱۱ ساله در آنکارا برگزار شد.

شهرداری آنکارا با همکاری سازمان آتش نشانی و انجمن همبستگی با مهاجران و پناهجویان اقدام به گشایش دوره های آموزش واکنش در شرایط اضطراری برای کودکان پناهجوی سوری ۷ الی ۱۱ ساله کرد.

این دوره شامل آموزش نحوه عملکرد آتش نشانان، اقدامات اورژانسی، تدابیر لازم در وضعیت خطرناک، شماره‌های ضروری، اقدامات لازم در هنگام وقوع حریق به صورت سمعی و بصری است.

در دوره مذکور ابتدا نحوه خاموش کردن آتش به صورت تئوری و سپس عملی به کودکان آموزش داده شد. کودکان ابتدا از طریق برنامه دیجیتالی اطفای حریق که برای اولین بار در سازمان آتش نشانی آنکارا مورد استفاده قرار گرفت، نحوه خاموش کردن آتش را فراگرفته و سپس با کپسول آتش نشانی به صورت عملی آن را اجرا کردند.

ده کودک شرکت کننده در این دوره‌ها پس از مشاهده شبیه سازی آتش با موفقیت توانستند با کپسول آتش نشانی آن را مهار کنند.

– کودکان سوری در این برنامه آموزشی با سگ‌های زنده یاب آتش نشانی آشنا شدند

کودکان با سگ‌های آموزش دیده زنده یاب آتش نشانی آشنا شدند و در این برنامه آموزشی هم اوقات خوبی را سپری کرده و هم آموختند.

کودکان پناهجوی سوری از این برنامه آموزشی ابراز خوشحالی و رضایت کردند.

عمل اخترینی کودک ۱۰ می گوید: “در برنامه آموزشی امروز یاد گرفتیم که در هنگام آتش سوزی باید چه کار کینم و هم با آتش‌نشانان آتش خاموش کردیم. ما با سگ‌های زنده یاب که در آتش نشانی کار می کنند نیز وقت گذراندیم. در این برنامه آموزشی هم آموخیتم و هم دقایق بسیار خوبی سپری کردیم.”

در پایان این برنامه آموزشی شهردار آنکارا به کودکان پناهجوی سوری هدایایی توزیع کرد.