طی یک ماه ۸ میلیون مسافر از فرودگاه های استانبول تردد کرده اند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ تعداد مسافران در فرودگاه‌های آتاترک و صبیحه گوکچن استانبول در نخستین ماه سال جاری نسبت به ماه ژانویه سال گذشته ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۰ نفر افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۹۲ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار آناتولی از داده های اداره کل مدیریت میادین هوایی دولتی ترکیه، تعداد مسافران در فرودگاه‌های آتاترک و صبیحه گوکچن در استانبول در نخستین ماه سال جاری نسبت به ماه ژانویه سال گذشته ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۰ نفر افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۹۲ نفر رسید.

بر اساس این داده‌ها، ماه گذشته ۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۷۵ مسافر به ترتیب ۱ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۴۱ نفر در پروازهای داخلی و ۳ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۱۳۴ نفر نیز در پروازهای خارجی از فرودگاه اتاترک استفاده کرده‌اند.

همچنین در ماه گذشته ۲ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۷ مسافر به ترتیب ۱ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۳۴ نفر در پروازهای داخلی و ۸۴۵ هزار و ۹۸۳ نفر نیز در پروازهای خارجی برای ورود و خروج از فرودگاه صبیحه گوکچن استفاده کرده‌اند.

گفتنی است در دوره مشابه در سال گذشته از این دو فرودگاه ۶ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۵۶۲ مسافر استفاده کرده بودند.