میزان موفقیت کانادا با درخواستهای پناهندگی به بالاترین رقم در ۲۷ سال گذشته رسید

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شبکه خبری سی بی سی کانادا با بررسی آمار و ارقام اداره مهاجرت گزارش داد که میزان موافقت با درخواستهای پناهندگی به بالاترین میزان طی ۲۷ سال گذشته رسیده.

سی بی سی می گوید که در فاصله ژانویه ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۷ به درخواست پناهندگی تقریبا ۹۰ هزار پناهجو رسیدگی شده که میزان موافقت با درخواستها از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده.

کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این افزایش را در کوتاه شدن زمان رسیدگی به درخواستها می دانند.

طبق تغییرات به عمل آمده در سال ۲۰۱۲، بورد پناهندگی اداره مهاجرت باید حداکثر تا ۶۰ روز به درخواست پناهندگی رسیدگ کند، در حالی که قبل از آن این مدت حدود ۱۸ ماه بود.

به موجب این گزارش بیشترین تعداد پناهجویان از کشورهای روبرو هستند. همانطور که ملاحظه می کنید، تعداد پناهجویان ایرانی در این جدول در مکان بیستم است (۱۲۹۰).

China                     ۷۲۵۹

Hungary                   ۵۲۵۸

Pakistan                  ۴۲۴۰

Nigeria                   ۳۹۱۶

Colombia                  ۳۵۹۳

Syria                     ۳۳۰۴

India                     ۲۵۵۳

Iraq                      ۲۵۰۸

Turkey                    ۲۴۰۷

Haiti                     ۲۲۲۹

Afghanistan               ۲۲۰۵

Somalia                   ۲۰۱۵

Mexico                    ۱۹۹۳

Eritrea                   ۱۷۹۹

Congo, Dem Rep (Zaire)    ۱۶۵۷

Sri Lanka                 ۱۶۵۲

Burundi                   ۱۵۳۶

Slovakia                  ۱۳۷۰

El Salvador               ۱۳۰۹

Iran                      ۱۲۹۰

Egypt                     ۱۲۶۹

Croatia                   ۱۲۱۱

Venezuela                 ۱۲۱۰

Ukraine                   ۱۱۸۹

Libya                     ۱۱۳۳

Bangladesh                ۱۰۹۳

Ethiopia                  ۱۰۷۷

Albania                   ۱۰۶۵

Lebanon                   ۱۰۴۹