تابلوهای میلیون دلاری پیکاسو و ادگار دگا در ساتبیز / امپرسیونیست‌ها و مدرن‌ها در حراج لندن / عکس

کانون فرهنگی هنری خنیا _ تابلوهای چند میلیون دلاری هنرمندانی نظیر پابلو پیکاسو و ادگار دگا در حراج ساتبیز لندن چکش خواهند خورد.

 

به گزارش هنر آنلاین ، تابلوهای چند میلیون دلاری هنرمندانی نظیر پابلو پیکاسو و ادگار دگا در حراج ساتبیز لندن چکش خواهند خورد. در حراج ساتبیز که در ۲۷ فوریه برابر با سه شبه، هشتم اسفند ماه برگزار می‌شود آثاری از هنرمندان امپرسیونیست‌ و مدرن‌ چکش خواهد خورد. ساتبیز در فهرست شاهکارهای این حراج از چهار اثر نام برده است.

در این میان بیشتر قیمت پیشنهادی به اثری از پیکاسو تعلق دارد با قیمت ۱۲ تا ۱۸ میلیون پوند. همچنین اثر دیگری از این هنرمند با قیمت پیشنهادی دو میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون و پانصد هزار پوند در این حراج چکش خواهد خورد. ساتبیز همچنین خبر از فروش اثری از ادگار دگا داده است، اثری که  ۸ تا ۱۲ میلیون پوند قیمت گذاری شده است.

در آخر تابلویی نیز از فرناند لگه (۱۹۵۵-۱۸۸۱) با قیمت پیشنهادی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند در خبر ساتبیز دیده می‌شود.

بخشی از این آثار را اینجا می‌توانید ببینید:

1

ادگار دگا (۱۹۱۷-۱۸۳۴) ۸ تا ۱۲ میلیون پوند

2

پابلو پیکاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) دو میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون و پانصد هزار پوند

3

فرناند لگه (۱۹۵۵-۱۸۸۱) ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند