صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه را ۴ درصد پیش‌بینی کرد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۸ برای ترکیه، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری را ۴ درصد پیش‌بینی کرد.

در این گزارش با تاکید بر اینکه اقتصاد ترکیه پس از تضعیف در سال ۲۰۱۶ در سال ۲۰۱۷ به وسیله سیاست مالی انبساطی و شرایط مطلوب بیرونی بهبود یافته است، گفته شد: “رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ حدود ۷ در صد پیش‌بینی می شود. کسری تولید در نتیجه این رشد که بیش از حد انتظار بوده است، با نشانه های عدم تعادل مربوطه مثبت ارزیابی می شود”.

صندوق بین‌المللی پول طی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اکتبر ۲۰۱۷، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌ ۲۰۱۸ را با توجه به سیاست‌های پولی و کاهش حمایت‌های مالی، ۳.۵ درصد پیش بینی کرده بود.