سازمان ملل: سیاست پناهجویی ترکیه الگویی جهانی است

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ کمیسر عالی پناهجویان وابسته به سازمان ملل متحد در مصاحبه با «آناتولی» خط و مشی ترکیه برای ایجاد فضایی جهت ادغام آنها در زندگی اجتماعی را الگویی جهانی دانست.

 

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل متحد که برای بررسی امور آنها در آنکارا حضور دارد، در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: ترکیه میزبان ۳.۸ میلیون پناهجو است. کیفیت خدمت‌رسانی در زمینه مسکن، آموزش، بهداشت و میهمان‌نوازی ترکیه از پناهجویان ویژه است.

وی در این مصاحبه اختصاصی همچنین اظهار داشت:

“سیاست ترکیه در قبال ایجاد فضای ادغام پناهجویان به زندگی اجتماعی را الگوی جهانی است. ترکیه از ۳ سال گذشته همواره شمار بیشتری پناهجو را اسکان داده است.

سازمان ملل متحد امسال بسته «تفاهم جهانی» حاوی اصول و همکاری های جهاین در زمینه تقویت قدرت عملیات جهانی در زمینه پناهجویان تصویب خواهد کرد.

ترکیه پروژه های مدنظر ما را پیشاپیش انجام داده است. هدف اصلی ما تقویت سطح همکاری جهانی است. ترکیه علاوه بر مراقبت از پناهجویان، در حق آنها مهمان نوازی کرده است. ترکیه سال های طولانی در این زمینه تنها مانده و همچنان به حمایت مالی نیاز دارد”.