دستگیری ۱۹ مهاجر غیرقانونی در ختای ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای امنیتی ترکیه ۱۹ تبعه خارجی که به صورت غیرقانونی از سوریه وارد خاک کشور شده بودند را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی ترکیه پس از توقف یک دستگاه کامیون در محور جاده قرقخان- ریحانلی در ختای ترکیه، ۱۹ تبعه سوری که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، را شناسایی و دستگیر کردند.

همچنین راننده کامیون به همراه یک نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اتباع سوری پس از طی مراحل قانونی به مرکز اداره مهاجرت ختای منتقل شدند.