در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳.۵۱۹ هزارنفر از #ایران، در #ترکیه اقامت دانشجویی گرفته اند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۵۱۹ هزارنفر از #ایران، در #ترکیه اقامت دانشجویی گرفته اند

مطابق آماری که اداره #مهاجرت #ترکیه منتشر کرده است لیست تعداد شهروندان #ایران ثبت شده درین اداره را در۲۰۱۷ را نشان می دهد به ۳ هزار ۵۱۹ نفر می رسد.

آذری ها با بیش از ۱۱ هزار #دانشجو در صدر لیست افرادی اند که در #ترکیه اجازه اقامت #دانشجویی دریافت کرده اند. اذری ها به ترتیب ترکمنستانی ها، افغان ها، سوریها، ایرانیها، عراقیها، پاکستانیایی ها، سومالیایی ها، یمنی ها و قزاق ها تعقیب می کند.

28055763_1505163009582173_3668946788060021132_n.jpg