مرکل و جنتیلونی بر ضرورت سیاست مشترک پناهندگی در اروپا تاکید کردند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه در دیدار با پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا خواهان گام های بیشتر در جهت سیاست خارجی واحد اتحادیه اروپا شد. هر دو رهبر همچنان خواهان اقدامات مشترک در سیاست پناهندگی شدند.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه در برلین گفت که تاکنون در برنامه اصلاحات اتحادیه اروپا یک «اجندا یا برنامه بسیار مبهم» وجود داشته است. او به ویژه به چین و روسیه به عنوان کشورهایی اشاره کرد که باید اتحادیه اروپا سیاست واحد در قبال آنها داشته باشد.

مرکل گفت که اتحادیه اروپا تاکنون سیاست واحد در قبال افریقا داشته است و آن را نمونه خوبی در سیاست خارجی اتحادیه دانست. او گفت: «حالا ما چنین کاری را در قبال دیگر نقاط جهان نیز نیاز داریم».

مرکل و جنتیلونی هر دو بر ضرورت وجود یک روند مشترک در قبال پناهجویان و اصلاح قاعده دبلین نیز تاکید کردند. طبق قاعده دبلین، پناهجویان از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به اولین کشور این اتحادیه که پناهجو به آن وارد شده، پس فرستاده می شوند تا تقاضای پناهندگی آنان بررسی گردد.

این در حالی است که ایتالیا یکی از اولین کشورهایی است که پناهجویان به ویژه از افریقا و خاورمیانه ابتدا به آن وارد می شوند. طبق قاعده دبلین این کشور موظف است تا سالانه به هزاران پناهجو رسیدگی کند.

جنتیلونی از کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد کرد که به اندازه کافی در مسئله پناهجویان سهم نمی گیرند. نخست وزیر ایتالیا گفت: «همبستگی باید در چنین مواردی نشان داده شود».

صدراعظم آلمان همچنان با اشاره به بحران اقتصادی سال های گذشته اتحادیه اروپا گفت که این بحران حالا به پایان رسیده و اتحادیه اروپا «در مرحله کاملا جدیدی» به سر می برد و به رشد اقتصادی مطمئن و ابتکارات پیشرو نیاز دارد.

دیدار دو رهبر که برای هفته قبل تنظیم شده بود به دلیل تشکیل دولت ائتلافی آلمان به تعویق افتاد.

پیش از دیدار از آلمان، نخست وزیر ایتالیا در مصاحبه ای با روزنامه «زود دویچه سایتونگ» از حزب «سوسیال دموکرات» خواسته بود تا با احزاب محافظه کار دولت ائتلافی تشکیل دهد. او گفته بود: «اروپا به یک حکومت با ثبات در آلمان نیاز دارد».

جنتیلونی در حال حاضر مشغول کارزار انتخاباتی برای انتخابات سراسری ایتالیا است که احتمالا روز ۴ مارچ امسال برگزار می شود. «حزب دموکراتیک» چپ میانه او در حال حاضر از حزب پوپولیست «جنبش پنج ستاره» و جریان راستگرا نخست وزیر سابق سلویو برلوسکونی پیش است.