” قهرمان بی ادعا ” / مسعود علیزاده

حسین نصر اصفهانی یکی از جوانان جنبش سبز است که در سال ۸۸ به همراه ما در زندان کهریزک اسیر بود و بعد از آزادی شجاعانه شکایتش را در دادسرای نیروهای مسلح پیگیری کرد و با همه فشارها رضایت نداد تا عامرین و آمران جنایت کهریزک محاکمه شوند.

حسین یکی از چهار شاکی سعید مرتضوی است که به همراه من مجید مقدم و حامد صدرالدینی شکایت‌ش را در دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۱۵ به ثبت رساند.

او بعد از آزادی ارتباط خوبی با خانواده های کشته شدگان انتخابات ۸۸ داشت و همیشه در روزهای سخت و تنهایی در کنار آنها بود. متاسفانه دو سال پیش با فشارهای نیروهای امنیتی چند بار بازداشت موقت شد و مغازه اش پدری اش هم چند بار پلمپ کردند و در آخر مجبور شد ارتباطش را با خانواده های کشته شدگان قطع کند و آنها را همراهی نکند.

ولی او همچنان شاکی سعید مرتضوی است و با تمام فشارهای دستگاهای امنیتی شکایتش را پس نگرفت و از همین جا درود میفرستم به امثال حسین ها که مردانه پای آرمانی که داشتند ایستادند و هرگز جلوی دیکتاتور زانو نزدند. حسین یکی از قهرمانان بی ادعا است که یادش همیشه در قلبم زنده است.  متاسفانه پدر حسین یک سال بعد از آزادی اش در یک سانحه رانندگی جانش را از دست داد و او تنها نان آور خانه شد. 

 

عکس ‏‎Masood Alizadeh‎‏

 

عکس اول : جوان عینکی که در سمت راست عکس است حسین است که لباس طوسی رنگ بر تن دارد. دو نفر دیگر از کسانی که در این عکس هستند سامان مهامی و آقای مشیر هاشمی هستند. اقای هاشمی چون سن بالایی داشت در بازداشتگاه کهریزک و اوین حکم پدر همه ی ماها را داشت و به همه ی ماها امید واری و دل داری میدادند. عکس مربوط به دومین سالگرد جان باختگان کهریزک است.

 

عکس ‏‎Masood Alizadeh‎‏

 

عکس دوم : مربوط به دادگاه های نمایشی سال ۸۸ است که حسین نصر اصفهانی و آقای مشیر هاشمی با لباس های کرم رنگ در جلسه دادگاه حضور دارند.

خبرگزاری مهر لطف کرد از من و دوستان یک عکس دسته جمعی گرفت که امروز به دردم خورد.