افشای ملاقات حسن روحانی با نمایندگان کنگره آمریکا

آهاد _ نماینده ارشد کنگره امریکا کیت الیسون از حزب دموکرات در سال ٢٠١٣ باحسن روحانی رییس جمهور وقت حکومت اسلامی و لوییس فراخان رهبر یهود ستیز جنبش ملی اسلام در یک مهمانی شام خصوصی شرکت نموده بود.

به طور معمول هرساله در زمان تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روسای جمهور حکومت اسلامی در این گرد هم ایی شرکت می کنند و مهمانی مربوطه نیز در همان زمان اتفاق افتاده است.
کیت الیسون نماینده ارشد کنگره از ایالت مینه سوتا انتخاب شده است.
دو نماینده دموکرات یکی اندره کارسون از ایندیانا و دیگری گریگوری میکس از ایالت نیویورک ، در این مهمانی خصوصی شرکت داشته اند.
هرچند گزارش این مهمانی در همان زمان در وب سایت جنبش ملی اسلام امریکا منتشر شده بود ولی اعلام آن توسط وال استریت جورنال در روز ۵ شنبه هشتم فوریه مورد توجه خبرگزاری ها قرا ر گرفت.