“توافق گروه ترویستی پ.ی.د با رژیم اسد پروپاگاندای محض است”

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت که خبر توافق گروه ترویستی پ.ک.ک/پ.ی.د با رژیم سوریه بر سر عفرین پروپاگاندای محض است، هرچند برخی مذاکرات مخفی بین آنها انجام می‌شود.

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی مطلبی در توئیتر خود درباره عملیات شاخه زیتون و آخرین تحولات سوریه نوشت: «خبر توافق گروه ترویستی پ.ک.ک/پ.ی.د با رژیم سوریه بر سر عفرین پروپاگاندای محض است.

وی افزود: “این بدین معنا نیست که برخی مذاکرات مخفی و خبیث بین آنها انجام نمی‌شود. هر کاری انجام دهند، عملیات شاخه زیتون قاطعانه و طبق برنامه به هدف خود خواهد رسید”.