عضو جامعه روحانیت مبارز: در موضوع حجاب نمی توانیم مدام دیگران را بیازاریم

سیدمهدی طباطبایی، عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز ایران طی اظهاراتی تصریح کرد: “در حال حاضر فشارهای اقتصادی و مالی، آزار دادن، حتی دستگیری و مراجعات، هیچ کدام اسلامی نیست، بسیاری از مسایل فرهنگی ما غلط است”.

وی در گفت وگو با “شفقنا” تاکید کرد: “من در همه جا حتی در باب پوشش زن که چه مقدار اختیاری و چه مقدار ارشادی و چه مقدار امری است، خطر می بینم، اینطور نیست که در موضوع حجاب بتوانیم مدام دیگران را بیازاریم. مسئولین کشور ما به گونه‌ای عمل نکنند که روزی مردم بگویند این جمهوری اسلامی نباشد”.

طباطبایی تاکید کرد: “باید مراقب باشیم آنچه خطا کردیم، اشتباه کردیم، بد عمل کردیم و رفتار غلط داشتیم ضربه به اسلام نزند چون اگر اسلام ضربه خورد دیگر خسارت است”.