جمعیت ترکیه در سال ۲۰۴۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_پیش‌بینی می شود جمعیت ترکیه تا سال ۲۰۲۳ به ۸۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۹۰۷ نفر و تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یابد.

مرکز آمار ترکیه با انتشار گزارشی با عنوان “پیش بینی‌های جمعیت ۲۰۸۰-۲۰۱۸ ” اعلام کرد که جمعیت کشور تا سال ۲۰۴۰ به ۱۰۰ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۳۳ نفر افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، اگر روند فعلی در شاخص های جمعیتی ادامه یابد جمعیت ترکیه که در سال ۲۰۱۷، ۸۰ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۲۵ نفر بود تا سال ۲۰۲۳ به ۸۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۶۷ نفر و تا سال ۲۰۴۰ به ۱۰۰ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۳۳ نفر افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس این گزارش، جمعیت کشور تا سال ۲۰۶۹ به افزایش خود ادامه داده و به ۱۰۷ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۹ نفر خواهد رسید اما از این سال این روند شکل نزولی خواهد گرفت و تا سال ۲۰۸۰ به ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۰۴ نفر کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش شهرهایی که بیشترین رشد جمعیت را داشتند تغییر نخواهند کرد. در سال ۲۰۲۳ استانبول ۱۶.۳ میلیون، آنکارا ۶.۱ میلیون، ازمیر ۴.۶ میلیون و بورسا ۳.۲ میلون و آنتالیا ۲.۷ نفر جمعیت خواهند داشت.