توسعه همکاری دانشگاه‌های ترکیه و صنعتی امیرکبیر با امضا تفاهم‌نامه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _هیاتی از دانشگاه “آلتینباس ترکه” کشور ترکیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، در حاشیه بازدید هیات دانشگاه ترکیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه‌ای در زمینه تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره‌های مشترک به امضای روسای دو دانشگاه رسید.

در این نشست که با حضور نمایندگانی از دانشکده مهندسی صنایع، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مکانیک و مرکز رشد و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، طرفین ضمن گفتگو در زمینه راهکارهای گسترش همکاری، اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،‌ تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک، استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی طرفین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همکاری و تبادل تجربیات در زمینه مرکز رشد و فناوری از جمله محورهای این تفاهم نامه بوده است.