ترانزیت هوایی مواد مخدر از ایران با استفاده از پهباد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _علی الداینی رئیس شورای استان دیاله در شرق عراق در مصاحبه با رسانه های محلی گفت: اطلاعات دال بر قاچاق مواد مخدر از ایران به عراق از طریق هواپیمای بدون سرنشین در اختیار داریم. 

به گفته او، این روش اخیر آغاز شده است. هر کدام پهپاد تا ۲۵۰ گرم مواد مخدر حمل می کنند.

الداینی با اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر از ایران، از نیروهای امنیتی خواست کنترل بیشتری بر مرز داشته باشند. استان دیاله عراق در غرب ایران و در جوار استانهای کرمانشاه و ایلام این کشور قرار دارد.