حدود یک میلیون زن افغانستانی به مواد مخدر اعتیاد دارند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که حدود یک میلیون زن در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

وزارت بهداشت افغانستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که حدود یک میلیون زن در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

بر اساس این اطلاعیه٬ شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به سطح جدی رسیده است.

بر اساس گزارش سال گذشته این وزارتخانه٬ شمار افرادی که در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند، بیش از ۳ میلیون نفر اعلام شده است.

سال گذشته در افغانستان که به دلیل جنگ داخلی و بی ثباتی به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل شده است٬ تولید تریاک به ۹ هزار تن افزایش یافته بود.