سربازان ترکیه جان مهاجران غیرقانونی در وان را نجات دادند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _سربازان ترکیه ۴۰ تبعه خارجی که به صورت غیرقانونی وارد استان وان شده و در کولاک محصور مانده بودند را نجات دادند.

نیروهای مرزی استان وان ترکیه پس از دریافت گزارشی مبنی بر ورود غیرقانونی گروهی مهاجر خارجی از ایران وارد عمل شده و ۴۰ تبعه افغانستان و بنگلادش را که در شهرستان باش‌قلعه این استان در کولاک سنگین گرفتار شده بودند را نجات دادند.

سربازان ترکیه پس از نجان مهاجران افغان و بنگلادشی آنها را به بیمارستان دولتی وان انتقل دادند.

مهاجران پس از انجام مراحل قانونی به اداره اتباع خارجی استان وان منتقل خواهند شد.