کماندوهای ارتش ترکیه؛ در مقابل تروریست‌ها، در کنار مظلومان

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _نیروهای کماندوی ارتش ترکیه در عفرین همزمان با مقابله با اعضای گروه‌های تروریستی، از مردم جنگ‌زده در این منطقه نیز حمایت می‌کنند.

کماندوهای ارتش ترکیه که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون در عفرین ترس را بر اندام اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ انداخته‌اند، در سوی دیگر ماجرا امید جنگ‌زدگان در این منطقه نیز هستند.

سربازان نیروهای مسلح ترکیه طی این مدت پناهگاه‌ها، انبار و تونل‌های متعلق به گروه‌های تروریستی را منهدم و روستاها و شهرها را از وجود اعضای این گروه‌ها پاکسازی کرده‌اند.

این نیروهای همچنین با پاکسازی معابر و اماکن مسکونی از مین و تله‌های انفجاری از نفوذ شبانه اعضای گروه تروریستی به مناطق آزاد شده جلوگیری و زمینه بازگشت غیرنظامیان به سرزمین خود را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر فعالیت‌های کماندوهای ارتش ترکیه تنها محدود به فعالیت‌های بشر دوستانه نمی‌شود. این نیروها از حیوانات بی‌سرپرست در معابر عفرین، با تامین مواد غذایی حمایت می‌کنند.