کشف تونل‌های عظیم تروریست‌های پ.ک.ک/پ.ی.د در مرکز عفرین

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _برخی تونل‌های ۴۰۰ متری متعلق به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ که زیر بلندی‌های مهم حومه شهر حفر شده بودند، توسط نیروهای مسلح ترکیه کشف شدند.

نیروهای مسلح ترکیه به دنبال برقراری کنترل کامل مرکز شهر عفرین برخی از تونل‌های متعلق به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ که زیر بلندی های مشرف به مرکز شهر حفر شده بودند را کشف کردند.

در این تونل ها که ارتفاعش به بیش از ۲ متر می رسد، شمار زیادی از عناصر تروریستی می توانستند همزمان از آن عبور کنند. در بررسی های اولیه مشخص شد که طول آن از ورودی تا به مقصد حدود ۴۰۰ متر است.
تصاویر این تونل که توسط خبرگزاری آناتولی به ثبت رسیده تحت بررسی نیروهای ارتش آزاد سوریه قرار گرفت.
سیف ابوبکر، فرمانده گردان سیف در رابطه با این تونل‌ها توسط ماشین آلات سنگین حفر شده اند گفت: تروریست‌ها با این طریق می خواستند تپه های مهم شهر را از زیر زمین به هم متصل کنند.