“هیچ شواهدی دال بر استفاده از گاز کلر در عفرین وجود ندارد”

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی اعلام کرد هیچ شواهد معتبری برای بررسی ادعاهای مربوط به استفاده از گاز کلر در عفرین وجود ندارد.

احمد ازومجو، مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی در جمع خبرنگاران از عدم وجود شواهد معتبر برای انجام تحقیقات درباره استفاده از گاز کلر در عفرین خبر داد.

وی در این رابطه گفت که برخی ادعاهای مبنی بر استفاده از گاز کلر در عفرین را بررسی کرده‌اند اما نتوانستند به هیچ شواهد معتبری دست یابند.

مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی درباره اخبار مربوط به مسمومیت سرگئی اسکریپال ۶۶ ساله، جاسوس روس به همراه دختر ۳۳ ساله‌اش یولیا با سم اعصاب تولید روسیه در لندن نیز اظهار داشت: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به درخواست انگلستان یک کارشناس اعزام کرد. انتظار می رود صدور نتایج بررسی نمونه‌های خون که از اسکریپال و دخترش گرفته شد، دو الی سه هفته به طول بینجامد.