محاکمه یک کشیش آمریکایی در ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _محاکمه آندرو برونسون کشیش مسیحی آمریکایی به اتهام “فعالیت‌های تروریستی و جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی برای مقاصد جاسوسی” فردا در ازمیر در غرب ترکیه آغاز خواهد شد.

وی در دسامبر سال ۲۰۱۶ دستگیر و در کیفرخواستش “همکاری با گروه های تروریستی پ.ک.ک و فتو در پوشش انجام فعالیت های دینی” به عنوان بخشی از موارد اتهامی ذکر شده است.

برونسون همچنین متهم به ارتباط با اعضای رده بالای فرقه فتو و دیدار با رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در ترکیه، که به اتهام “عضویت در گروه های مسلح تروریستی” در بازداشت بسر می برد، جهت تعیین استراتژی شده است.