کنترُل مرزی ادامه خواهد یافت

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_کنترُل‌های مرزی در جنوب سویدن برای ۶ ماه آینده همچنان ادامه خواهد یافت. حکومت گفته است که چنین اقدامی برای تامین امنیت داخلی ضروری است.

وزارت عدلیه/دادگستری به کمسیون اتحادیه اروپا از برنامه تمدید کنترُل مرزی در مرزهای سویدن با آلمان و دنمارک خبر داده است. قرار است در آغاز ماه می دولت تصمیم خود در این زمینه را اعلام کند.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه می‌گوید: ما باور داریم که تهدیدها در برابر امنیت داخلی هنوز وجود دارند و نیاز است تا جریان رفت و آمدها را بازرسی کنیم.

به گفته مورگان یوهانسون بین ١۵۰ تا ۲۰۰ تن در یک هفته مورد بازرسی ماموران پُلیس قرار می‌گیرند. او در ادامه گفته است: در جریان سال‌های اخیر شمار زیادی از حملات تروریستی در اروپا صورت گرفته است که ما نیز قربانی چنین تهدیداتی بوده ایم.

کشورهای دنمارک، آلمان و اتریش دلایل مشابه را به منظور ادامه کنترُل‌های مرزی به کمسیون اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند.