آلمان بیش از ۴۰۰۰ پرونده پناهندگی را بازنگری می کند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ آلمان می خواهد هزاران پرونده پناهندگی  را بازنگری کند. این تصمیم زمانی گرفته می شود که سارنوالان در مورد یک مقام قبلی اداره مهاجرت به ظن قبولی دادن به پناهجویانی که مستحق نبوده اند، تحقیق و بازجویی می کنند.

اشتیفن مایر، معاون وزیر داخلی آلمان روز پنج شنبه در مجلس نمایندگان (بوندستاگ) گفت که اداره فدرال در امور پناهندگی و مهاجران یا «بامف» ۴۵۶۸ حکم صادر شده برای پرونده های پناهندگی سیاسی را بازنگری خواهد کرد که از تاریخ اول ماه جنوری سال ۲۰۱۳ تا شانزدهم جنوری سال ۲۰۱۶ در مورد آنان تصمیم گرفته شده است.

معاون وزیر داخله آلمان از حزب اتحاد سوسیال مسیحی بایرن یا «سی اس یو» گفت در صورتی که ضروری باشد، و از نظر قانونی ممکن باشد، گواهینامه های قبولی لغو خواهد شد. حزب سوسیال مسیحی بایرن حزب خواهری دموکرات مسیحی یا «سی دی یو» به رهبری انگلا مرکل صدراعظم آلمان می باشد.

روز جمعه یک سارنوال آلمان گفت که رئیس سابق محلی اداره امور پناهندگی و مهاجران در شهر شمالی برمن مظنون می باشد که به صورت نادرست به ۱۲۰۰ نفر پناهندگی سیاسی داده است. گفته شده که بخش عمده ای از این افراد مهاجرانی از گروه قومی ایزیدی ها می باشند.

مایر گفت که چندین تن دیگر نیز مظنون هستند که با این مقام سابق اداره امور پناهندگی و مهاجران بریمن کار کرده اند. معاون وزیر داخله آلمان افزود این ها شامل دو شرکت حقوقی (دفاتر وکیلان مدافع) می باشد و قرار است تمام پرونده هایی که از طریق آنان جواب دریافت کرده اند نیز دوباره بازنگری و بررسی گردند.

براساس اظهارات اشتیفن مایر تاکنون هیچ مورد دیگری از دستکاری و تخلف در دیگر اداره های امور پناهندگی و مهاجران در آلمان کشف نشده است.

بیش از یک میلیون مهاجری که از جنگ و فقر در خاورمیانه فرار کرده بودند از میانه سال ۲۰۱۵ به بعد به آلمان رسیدند. این باعث افزایش نگرانی ها در مورد امنیت و انسجام اجتماعی گردید. از سویی نیز باعث رشد حمایت از حزب دست راستی بدیل برای آلمان «آ اف دی» گردید که در انتخابات ماه سپتمبر رای گرفت و به پارلمان این کشور راه یافت.

#پناهندگی_قاضی_زاده