آیا بی بی سی منتظری را حذف کرد؟ / تقی رحمانی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملی مذهبی

در مقاله ای که با نام مستعار انعکاس یافت توجه به سمت نقش مهم بی بی سی رفته بود که یک روز قبل از نامه تند اقای خمینی به منتظری بی بی سی نامه منتظری به خمینی در باره اعدام های ۱۳۶۷ ه.ش را خوانده است.
این عمل بی بی سی که اقای خمینی مشتری دائم بی بی سی بوده است را ناراحت کرده در نتیجه برخورد با منتظری تندتر صورت گرفته است که منجر به نامه معروف ۶/۱ شده است.
در این تحلیل نقش اصلی جریان یا فردی که نامه را به بی بی سی رسانده است گم شده است.
داستان این است که بی بی سی یا هر رسانه سیاستی دارد که قابل نقد است. اما در تحلیل یاد شده نکات مهمی مطرح است که باید به آن پرداخت.
نامه خصوصی را چه کسی به بی بی سی داده است؟
بی بی سی این نامه را ماه ها پیش در اختیار داشته است اما این نامه را در ۵/۱/ ۱۳۶۸ خوانده است.
تحلیل گرمقاله مزبور فاصله در اختیار داشتن نامه را تا زمان انتشارآن علامت نقش بی بی سی در حذف منتظری می گیرد.
اما مهم این است که چرا نامه داده شده است؟
مهم تر این است که رسانه حرفه ای مطابق شرایط با خبر برخورد می کند؟
به نظر می رسد که تحلیل گر از عامل اصلی که درز دادن نامه بوده است به سرعت گذشته است.
اما مسئله ای که روشن نیست این است که ایا هماهنگی نانوشته ای میان بی بی سی و حذف کنندگان وجود داشته است تا منتظری تندرو نسبت به غرب را حذف کنند؟
در صورتی که تحلیل مجاهدین انقلاب این بود که منتظری به موتلفه و جریان راست موضع گیری اش نزدیک شده است.
هنوز بر ما روشن نیست که بی بی سی مطابق ویژگی رسانه حرفه ای که خبر بزنگاهی منتشر می کند یا ورود به موقع انجام می دهد اقدام به انتشار نامه مزبور کرده ااست .
گره این موضوع زمانی باز می شود که بدانیم بی بی سی چگونه این نامه محرمانه منتظری به خمینی را بدست آورده است.
بازیگرانی که می دانستند که رهبر انقلاب به بی بی سی گوش می دهد و سعی کردند او را تحریک کنند.