نقاشی‌هایی که نشست بنیاد پژوهش‌های زنان را رنگ دیگری دادند

آهاد_در نشست امسال بنیاد پژوهش‌های زنان هنرمندان مختلفی کارهای خود را به نمایش گذاشتند. از فیلم و طراحی تا نقاشی. رامین پروین با نقاشی‌های خود پنجره‌ای به درون خانه‌ها گشوده و زنان را در فضای خودمانی و عمدتا بدون حضور مردان به تصویر کشیده است.