نجات ۲۷ مهاجر در سواحل ازمیر ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ تبعه خارجی را که سوار بر یک قایق پلاستیکی قصد عبور غیرقانونی به خارج از مرزهای کشور را داشتند، نجات دادند.

نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ تبعه خارجی را که سوار بر یک قایق پلاستیکی قصد عبور غیرقانونی از طریق سواحل ازمیر به خارج از مرزهای کشور را داشتند، نجات دادند.

این افراد در آبهای منطقه توریستی چشمه در استان ازمیر نجات داده شده اند. ۱۹ تن از این افراد شهروند سوریه، ۵ تن تبعه آفریقای مرکزی، ۲ تن لیبی و یک نفر دیگر نیز تبعه اریتره بوده اند.

این افراد برای تحقیقات بیشتر به اداره مهاجرت ازمیر انتقال یافتند.