نخستین پرواز شرکت هواپیمایی قطر به بودروم ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه_ نخستین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی قطر به شهر بدروم ترکیه با استقبال ویژه ای همراه بود.

موغلا/خبرگزاری آناتولی

کاروان گردشگران قطری شامل ۱۱۱ نفر پس از ورود به فرودگاه بودروم در غرب ترکیه با تونل آب مورد استقبال قرار گرفتند.

اکبر الباقر مدیر شرکت هواپیمایی قطر در این زمینه به خبرنگاران گفت:

“این اولین پرواز مستقیم شرکت ما به بودروم است. قصد افزایش تعداد پروزاهای خود به این شهر را داریم”.

گفتنی است سفرهای دوطرفه شرکت هواپیمایی قطر به بودروم ترکیه تا تاریخ ۲۸ سپتامبر ادامه خواهد یافت.