۲۰۲ مهاجر قاچاق در ادیرنه دستگیر شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه ۲۰۲ تبعه خارجی که قصد داشتند بصورت غیرقانونی از کشور خارج شوند را دستگیر کردند

یگان‌های مرزی فرماندهی تیپ ۵۴ پیاده‌نظام مکانیزه و ژاندارمری ترکیه حین گشت‌زنی در روستاهای بوسناکوی و اورهانیه و شهرستان‌های ایپ‌سالا، مریچ و اوزون‌کوپرو در استان ادیرنه ۲۰۲ تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشتند را شناسایی و دستگیر کردند.

افراد مذکور تبعه کشورهای پاکستان، سوریه، لیبی، جزایر، فلسطین، عراق، مراکش، ایران و سومالی بودند و پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.

عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه دارد.