دستورالعمل جدید صدور پاسپورت استرالیا از اول جولای ۲۰۱۸

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _دولت دستورالعمل جدیدی را از اول جولای ۲۰۱۸ برای متقاضیان صدور پاسپورت استرالیا به‌کار می‌برد.

 

مترجم: آروین خادم‌صمیمی

به گزارش رادیو نشاط ، از این پس افرادی که درخواست صدور و یا تمدید پاسپورت استرالیا را دارند باید برای عکس پاسپورت از دستورالعمل جدید پیروی کنند. براساس این دستورالعمل عکس پاسپورت افراد باید بدون عینک باشد.

همه‌ی افرادی که عینکی هستند در هنگام درخواست برای صدور پاسپورت باید عکس بدون عینک بگیرند مگر افرادی که برای عینک زدن‌شان ضرورت خاص پزشکی وجود داشته باشد و لازم است همیشه عینک به چشم داشته باشند. این افراد باید درخصوص ضرورت به چشم داشتن عینک، گواهی پزشکی از پزشک معتبر شامل نام پزشک، شماره نظام پزشکی، امضا، آدرس و شماره تلفن ارائه کنند.

این قانون از تاریخ اول جولای و برای درخواست‌های جدید اعمال خواهد شد