سهم ۷۶ درصدی استانبول از باربری هوایی ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _فرودگاه های شهر استانبول به تنهایی ۷۶ درصد باربری هوایی ترکیه را طی پنج ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص دادند.

استانبول/خبرگزاری آناتولی

براساس آمار سازمان بهره برداری فرودگاه‌های دولتی ترکیه، طی پنج ماهه نخست سالجاری ۷۶ درصد از حمل هوایی بار در ترکیه از طریق فرودگاه های استانبول صورت گرفته است.

میزان انتقال بار از طریق فرودگاه های بین‌المللی آتاترک و صبیحه گوکچن استانبول نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است.

طی این مدت ۹۵۵ هزار و ۳۱۰ تن بار از طریق فرودگاه آتاترک و ۱۱۳ هزار و ۱۱۴ تن بار نیز از طریق فرودگاه صبیحه گوکچن انتقال یافته است.

سهم حمل هوایی بار از طریق پروازهای خارجی فرودگاه آتاترک ۸۸۰ هزار و ۹۳۸ تن و سهم پروازهای داخلی ۷۴ هزار و ۳۷۲ تن بوده است.

این میزان برای فرودگاه صبیحه گوکچن نیز ۶۱ هزار و ۵۸ تن از طریق پروازهای خارجی و ۵۲ هزار و ۵۶ تن از طریق پروازهای داخلی بوده است.

طی پنج ماهه اول ۲۰۱۸ میلادی ۱۳۰ هزار و ۱۱۱ پرواز تجاری خارجی و ۵۲ هزار و ۹۲۸ پرواز تجاری در خطوط هوایی داخلی از فرودگاه آتاترک و ۵۶ هزار و ۸۵۱ پرواز داخلی و ۳۱ هزار و ۴۸۷ پرواز در خطوط هوایی خارج کشور از طریق فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول صورت گرفته است.