رخدادى بى سابقه در تاریخ انتخابات و دموکراسى

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _براى نخستین بار در تاریخ دموکراسى هاى جهان فردى (صلاح الدین دمیرتاش) از درون زندان اجازه یافت در انتخابات ریاست جمهورى ترکیه کاندیدا شود و مانند دیگر رقباىش از طریق تلویزیون دولتى به سخنرانى و تبلیغ براى خود بپردازد.

آنکارا/ فردی ترک‌تن/ خبرگزاری آناتولی

براى نخستین بار در تاریخ دموکراسى هاى جهان فردى (صلاح الدین دمیرتاش ) از درون زندان اجازه یافت از حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهورى ترکیه کاندیدا شود و مانند دیگر رقباىش از طریق تلویزیون دولتى تی.آر.تی (‌TRT) به سخنرانى و تبلیغ براى خود بپردازد.

طبق ماده پنجاه و دوم قانون شماره ۲۹۸ در نامزدهای ریاست جمهوری که خواهان سخنرانی تبلیغاتی در رادیو و تلویزیون هستند حق دارند دو بار؛ روز نخست و روز آخر به شرط آنکه بیش از ده دقیقه طول نکشد درباره خود و برنامه هایشان سخنرانی کنند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند سخنرانی خود را به شرط آنکه بیش از نصف زمان مجاز نباشد به صورت تصویری سخنرانی کنند.

سخنرانی تصویری در محل دیگری غیر از شبکه تی.آر.تی تهیه می شود. در این برنامه های تبلیغاتی تصاویری که جرم محسوب شوند جای نمی گیرد.

در این راستا رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق و مرال آک‌شنر، رهبر حزب خوب اعلام کردند که خواهان استفاده از این حق خود نیستند.

صلاح الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق ها توسط وکیل خود از وزارت دادگستری ترکیه خواهان تهیه سخنرانی تبلیغاتی خود در زندان شد و به شورای عالی انتخاباتی نیز درخواست کتبی فرستاد. شورای عالی انتخابات ترکیه برای تهیه سخنرانی دمیرتاش در زندان مجوز داد.

سخنرانی تبلیغاتی نامزدها از امروز از تی.آر.تی پخش شد. بدین ترتیب با پخش سخنرانی دمیرتاش در شبکه تلویزیونی تی.آر.تی، برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی دنیا یک نامزد ریاست جمهوری از درون زندان امکان سخنرانی تبلیغاتی در شبکه رادیو تلویزین دولتی را یافت.