اسب‌های آسیای میانه در حاشیه تالاب کاراجابی ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه_اسب‌های آسیای مرکزی از یک قرن پیش تاکنون خود را برای زندگی در طبیعت سرسبز حاشیه تالاب کاراجابی در استان بورسای ترکیه وفق داده اند.

بورسا/اوغور اولو/خبرگزاری آناتولی

اسب‌های آسیای مرکزی که یک قرن پیش توسط عشایر در شهرستان کاراجابی در استان بورسای ترکیه رها شده اند به زندگی در حاشیه سرسبز تالاب این منطقه ادامه می دهند.

کسی نمی تواند به این اسب های وحشی نزدیک شود. آنها در صورت احساس خطر به عمق جنگل می گریزند.

معمولا اسب های ماده با کره هایشان در کنار دریاچه به چرا می پردازند و نرها از بقیه در مقابل تمام خطرات حفاظت می کنند.

قدیر دووا، از اهالی کاراجابک در این زمینه به خبرنگار آناتولی گفت:

“برخی عشایر که صد سال پیش از استان ازمیر کوچ کردند پس از اسکان در شهرستان مذکور دیگر نیاز به اسب ها نداشته و آنها را فروختند. اما پدرم اسپ هایی که از پدربزرگمان به یادگار مانده بود را نفروخت و آنها را در حاشیه تالاب کاراجابک رها کرد که تاکنون در این منطقه در طبیعت آزاد زندگی می کنند”.