وزیر امور خارجه آمریکا در ” پشتیبانی از صدای ایرانیان” در سیمی ولی کالیفرنیا

آهاد _وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پمپئو روز یکشنبه ۲۲ جولای ساعت ۶ بعداز ظهر در کتابخانه رونالد ریگان در سیمی ولی کالیفرنیا اظهارات مهمی در پشتیبانی از صدای ایرانیان ایراد حواهد کرد.

پیش بینی شده است که وزیر امور خارجه امریکا در این سفر با جامعه ایرانی مقیم امریکا دیدار و گفتگو کند.
Secretary of State Michael R. Pompeo will deliver remarks at the Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs in Simi Valley, California, on Sunday, July 22, 2018, at 6:00 p.m.
Secretary Pompeo’s remarks on “Supporting Iranian Voices” will be delivered as part of a visit with members of the Iranian-American community in the United States.
Information on media access will be provided prior to the speech.