جوجه آوری هزاران فلامینگو در دریاچه نمک آق‌سرای ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _ده ها هزار جوجه فلامینگو که در دریاچه نمک استان آق‌سرای ترکیه سر از تخم بیرون آورده اند.

آق‌سرای/مراد اونر تاش/خبرگزاری آناتولی

ده هع هزار جوجه فلامینگو در دریاچه نمک شهر آق‌سرای در بخش مرکزی آناتولی ترکیه سراز تخم بیرون آورده و منظره بسیار جذاب و دیدنی در این منطقه ایجاد کرده اند.

نیازی آلچای شهردار منطقه اکسیل در گفت و گو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: فلانینگوها در طبیعت در دریاچه نمک بیشترین جوجه کشی را انجام می دهند؛ مردم این منطقه به فلامینگوها “درنای سرخ” می گویند.

فلامینگوها در زمینه انتخاب جا برای کرچ بسیار حساس هستند. تالاب‌های دریاچه نمک یکی از مناطقی است که فلامینگوها در آنجا جوجه می کنند.

پس از اینکه جوجه فلامینگوها سر از تخم بیرون آوردند در دریاچه نمک بزرگ می شوند. فلامینگو ها هنگام جفت گیری در ماه آوریل به اسکیل می آیند. قبلا پرندگان بیشتری به این منطقه می آمدند ولی هر ساله از تعداد آنها کاسته می شود. در سال های اخیر حدود ۵۰ هزار فلامینگو به دریاچه نمک می آیند و تخم گذاری می‌کنند. امسال ده ها هزار جوجه فلامینگو متولد شدند که از ماه اوت به نقاط مختلف جهان می روند” .